Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2012

alpinteam
Jeszcze nie dawno wykonywaliśmy prace wysokościowe na konstrukcji stalowej nie gotowego stadionu a teraz... ? Inni myją membranę.
Reposted bypoznanpl

April 04 2012

alpinteam
Reposted fromlay lay
alpinteam
Reposted fromlay lay viaClimbing Climbing
alpinteam
Mycie elewacji to częste zajęcie wykonywane przez alpinistów z Alpin Team. Na zdjęciu jest przedstawione mycie biurowca GTC Łódź.
Reposted byClimbing Climbing

March 25 2012

alpinteam
Prace na konstrukcji stalowej, stadionu miejskiego w Poznaniu - stadion Lech Poznań.
alpinteam
Prace wysokościowe to często bardzo ciężka praca, a zadania do wykonania wydają się niemożliwymi. Zdjęcie przedstawia malowanie komina VW w Poznaniu.
Reposted byscorpixplwarkoczdontmakemeangry
alpinteam
Malowanie komina VW Poznań przez poznańskich alpinistów z Alpin Team
Reposted bypoznan poznan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl